In het bosrijke WIEMESMEER, gelegen in het Limburgse ZUTENDAAL, organiseren het SINT-HUBERTUS COMITÉ, de SINT-HUBERTUS SLIPJACHT VERENIGING en DE GEZELLEN VAN SINT-HUBERTUS JACHTHOORNVERENIGING jaarlijks de SINT-HUBERTUSFEESTEN. Deze festiviteiten overspannen meer dan 2 weken. De slipjacht wordt steeds georganiseerd tijdens het laatste weekend van oktober en de SINT-HUBERTUS-viering valt steevast op 3 november. Anders dan voorgaande jaren zal de initiatieslipjacht na de eigenlijke slipjacht plaats vinden en dit op 11 november 2019.

De vènerie (die ook chasse à courre of slipjacht wordt genoemd) is een eeuwenoude manier van jagen, waarbij met een meute Engelse Foxhounds wilde dieren gevangen werden. Bij deze jachtvorm wordt vooral uitgegaan van het natuurlijke instinct en de reukzin van de honden. Tijdens het jagen worden zij begeleid door het zogenaamde jachtveld, een groep jagers ("veneurs") te paard. Tegenwoordig is de slipjacht geen noodzaak meer, maar een vrijetijdsbesteding. Daarom wordt nu gebruik gemaakt van een "sliptrekker". Dat is een ruiter te paard, die een kunstmatig wildspoor voor de honden achterlaat.

Het vènerieweekend te WIEMESMEER gaat telkens op vrijdagavond van start met een HUNTBAL in zaal POSTHALT, gelegen aan het Jachthoornplein te WIEMESMEER. Zaterdagavond volgt er dan een jachthoornconcert in de Sint-Jozefskerk.

De festiviteiten op zondag starten met een brunch. Om 09:30 is er in de Sint-Jozefskerk een bijzondere Sint-Hubertusviering. Op de middag verzamelt iedereen op het Sint-Hubertusplein voor "the Meet". Dat is het moment waarop de meute (de honden) en de jachtspannen door de Huntstaf aan het publiek worden voorgesteld. Na een aantal toespraken is er een wijding. Vervolgens trekken alle deelnemers in stoet naar het Nationaal Park Hoge Kempen, waar de eigenlijke slipjacht plaats heeft. Niet-jagers kunnen de sfeer van de slipjacht opsnuiven door deel te nemen aan de begeleidende fietstocht. Halverwege het spektakel wordt te midden de mooie natuur een sherrystop georganiseerd. Na afloop keert iedereen weer terug naar het Sint-Hubertusplein, om daar "the Kill" bij te wonen. De honden mogen dan een koeienpens verorberen. De jachthoornblazers De Gezellen van Sint-Hubertus zorgen voor de muzikale omlijsting. Het Vènerieweekend wordt afgesloten met de "Afterhunt" in de feestzaal.

Op 3 november heeft dan de SINT-HUBERTUS VIERING plaats. WIEMESMEER is het ideale decor voor de jaarlijkse verering van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de paarden, meute en het woud. We doen dit in de Sint-Jozefskerk in WIEMESMEER tijdens de Jagersmis om 08:00 en de plechtige eucharistie ter ere van de heilige Hubertus om 10:00. De vieringen worden opgeluisterd door Zangkoor 'Berk en Brem' en jachthoorngroep De Gezellen van Sint-Hubertus.

Na de vieringen is er de zegening van de paarden en de meute op het Sint-Hubertusplein in WIEMESMEER. Van daar gaat het in stoet naar de Lourdesgrot voor de zegening van het woud.

Aansluitend is er een gezellige receptie, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de ruiter-, wandel- of mountainbiketocht of kan u aanschuiven aan het legendarisch Sint-Hubertus Banket in zaal POSTHALT.SINT-HUBERTUS COMITÉ
WIEMESMEER
vzw


SINT-HUBERTUS
SLIPJACHTVERENIGING
vzw


DE GEZELLEN VAN SINT-HUBERTUS
JACHTHOORNVERENIGING
vzw


Slipjacht 2019 (DE COCK Walter)

Sint-Hubertusfeesten 2018 (GEELEN Jean)